Hvad siger loven?

Generelle betingelser for at erhverve et kørekort:

Et kørekort til almindelig personbil kan erhverves, når du er fyldt 17 år, og gælder til person- og varebil under 3500 kg i totalvægt og med plads til højst otte personer foruden føreren.

 • Du må tidligst starte med at køre på vej tre måneder før din 17 års fødselsdag
 • Du kan tidligst gå til teoriprøve en måned før, du fylder 17 år
 • Du kan tidligst gå til køreprøve den dag, dy fylder 17 år
 • Du skal have bopæl i Danmark for at kunne erhverve kørekort
 • Du skal have opholdstilladelse i Danmark eller kunne opholde dig i landet uden en sådan for at kunne tage kørekort
 • Du skal have et tilfredsstillende helbred, hvis krav blandt andet opfatter syn og hørelse
 • Fysiske eller psykiske handicap, hjerte- og nyresygdomme, sukkersyge eller epilepsi kræver en særlig godkendelse fra embedslægen
 • Når du ansøger om kørekort skal du samtidig indlevere en lægeerklæring fra din læge, der viser, om du opfylder helbredskravene
 • Undervisningen skal altid gennemføres i overensstemmelse med de af færdselsstyrelsens udgivende bestemmelser
 • Inden erhvervelse af kørekortet skal du have gennemført et otte timers færdselsrelateret førstehjælpskursus

Lovkrav angående teorilektioner:

 • Undervisningen skal som minimum indeholde 29 teorilektioner a 45 min. varighed

Dette antal skal dog ses som et minimum fra lovens side. Hos Lottes Køreskole tilrettelægger vi undervisningen, så den er skræddersyet vores elever. Det betyder, at du kan få så mange teorilektioner, du har brug for, så du føler dig 100 procent rustet til at gå til teori- og køreprøve.

Det er individuelt fra elev til elev, hvor mange lektioner, der er behov for, og vi anbefaler altid at tage en lektion for meget i stedet for en lektion for lidt, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er rustet til såvel teori- og køreprøve som til at befærde dig ude i trafikken. Det koster flere penge at tage en ny prøve, såfremt du dumper den første.

Lovkrav angående kørsel:

Loven kræver, at du som minimum har haft 24 lektioner (a 45 min.) i praktisk kørsel. Disse lektioner er fordelt således:

 • Fire lektioner på lukket øvelsesplads/manøvrebane (også kaldet ’kravlegård’)
 • Fire lektioner på køreteknisk anlæg (blandt andet på glatbane)
  16 lektioner på vej

Hos Lottes Køreskole tilrettelægger vi lektionerne således, at de er koncentrerede og med mest muligt indhold, så du som elev lærer mest muligt på færrest mulige lektioner. På den måde kan du forhåbentlig nøjes med de lovpligtige lektioner og derfor ikke betale for yderligere køreundervisning.

Vi tilrettelægger dog hvert undervisningsforløb individuelt efter den enkelte elev, så du føler, at du er bedst muligt klædt på til både prøver og efterfølgende færdsel i trafikken.

KØREKORTET ER KUN PÅ PRØVE

​Uanset hvilken alder, du erhverver dit kørekort i, har du som førstegangsbilist kørekortet på prøve i tre år. Det betyder, at hvis du inden for de første tre år begår en trafikal lovovertrædelse, der normalt giver en betinget frakendelse af kørekortet, i stedet får kørselsforbud, og at kørekortet øjeblikkeligt bliver inddraget.

For at generhverve kørekortet, skal du derfor igennem fornyet undervisning, hvilket kræver:

 • Otte teorilektioner
 • Otte kørelektioner
 • Bestå ny teori- og køreprøve

Derefter er kørekortet igen på prøve i tre år.

Har du spørgsmål vedrørende lovgivningen omkring erhvervelse af kørekort, er du mere end velkommen til at kontakte Lottes Køreskole på telefon 23 23 01 05.

Har du flere sPØRGSMÅL til det lovmessige?​

Skriv endelig, vi svarer snarest muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Lottes køreskole

Gisselfeldvej 23
​7400 Herning

CVR: 30134796

Diverse

Vi er medlem af Dansk Kørelære Union

pdf

​Læs samtykke erklæring for unge under 18 fra fstyr.dk

Besøg vores Facebook

facebook